Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Reklamační řád

  V případě, že nastanou po převzetí zboží a jeho následném překontrolování nesrovnalosti (zboží chybí, přebývá, došlo k záměně, je poškozeno…), pak je nutné, aby se zákazník řídil níže uvedenými pokyny, jinak jeho reklamace nemůže být přijata a rovněž ani vyřízena.

  1. Pokud zboží CHYBÍ, potom zákazník musí chybějící zboží reklamovat co nejdříve. Při reklamaci musí být uvedeno číslo faktury nebo dodacího listu, který se daného zboží týká. *

  2. Pokud zboží PŘEBÝVÁ (je navíc), zákazník tento stav oznámí a následně zboží vrátí. V případě, že by se rozhodl si přebývající zboží z nějakých důvodů ponechat, zažádá o jeho dofakturování - vrubopis. Pokud je to možné, měl by rovněž oznámit číslo dodacího listu nebo faktury, které se daného zboží týká.

  3. Pokud dojde k ZÁMĚNĚ zboží, potom má zákazník tyto možnosti: *

  a. zaměněné zboží vrátí a bude požadovat vystavení dobropisu nebo dodatečné dodání chybějícího zboží

  b. zaměněné zboží si ponechá a bude požadovat jeho dofakturování a zároveň vystavení dobropisu na zboží, které bylo původně objednáno nebo jeho dodatečné dodání

  4. V případě zjištění, že bylo zboží POŠKOZENO, je nutné, aby zákazník stručně, ale konkrétně

  popsal, co se zbožím je. Výměna zboží mu bude umožněna (popř. dobropis mu bude vystaven) poté, co bude reklamace uznána naším dodavatelem. *

  V případech, kdy se jedná jednoznačně o výrobní vadu zboží, se nebude čekat na vyjádření dodavatele.

  V případech podezření na poškození zboží přepravou je nutné sepsat s dovozcem odpovídající zápis.

  5. Pokud zákazník požaduje nové zboží před uzavřením reklamace, bude mu toto zboží vyfakturováno a při kladném vyřízení reklamace dobropisováno reklamované.

  6.

  Vrácení zboží, které bylo zákazníkem objednáno a je v pořádku (pouze je pro něj z jakéhokoliv důvodu nadbytečné), lze realizovat pouze v rámci neuzavřeného účetního období (kalendářního roku). Zákazníkovi je dobropisována část původně fakturované částky s ohledem na stav vráceného zboží (původní balení, otevřené balení, jednotlivé kusy)a na jeho předpokládanou následnou prodejnost.

  7.

  Speciální zboží (neskladové, nařezané nebo jinak upravené pro zákazníka) je zákazník povinen odebrat a nelze jej vrátit.

  8. Reklamace bude přijata pouze na řádně vyplněném reklamačním formuláři, který je volně ke stažení na internetových stránkách firmy Meesenburg s.r.o.  nebo si o něj zákazník může zažádat telefonicky na tel. čísle 312 285 641, popř. u některého z obchodních zástupců firmy.

  * UPOZORNĚNÍ!!!

  Reklamační lhůta: nejpozději do 14 dnů od data převzetí zboží.

  Při nedodržení reklamační lhůty zejména u bodů 1, 3 a 4 může dojít k tomu, že reklamaci vůbec nepřijmeme!!!

  Zboží, které bylo již dobropisováno, zůstává majetkem firmy Meesenburg s.r.o., proto je zákazník povinen toto zboží vrátit!!!